De voorwaarden

Aansprakelijkheid

KleurenSpel heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/verzorgers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).

Beroepsvereniging                                        

De therapeut is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Per 1-1-2017 is de NVVS aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Klachtenregeling

De therapeut handelt naar de beroepscode van de FVB en is onderhevig aan de Wkkgz. Eventuele klachten ten aanzien van de behandeling kunnen gemeld worden bij de FVB en het NIBIG.

Bij verhindering

Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken door ouders/verzorgers kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak is de ouder of verzorger het gehele tarief verschuldigd.

Bij tussentijdse beëindiging

Wanneer de ouder of verzorger de behandeling tussentijds wil beëindigen, vindt er tenminste nog 1 laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind en de therapeut en de ouder gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.

Privacy

Bekijk de pagina over privacy.