Hoe werkt het?

Speltherapie

U kunt als ouder/verzorger uw kind aanmelden voor speltherapie. Het kan ook zijn dat de school, huisarts of een andere behandelaar speltherapie voor uw kind adviseert.

Na de aanmelding volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin kunt u bespreken of speltherapie en KleurenSpel aansluit bij u en uw kind. De duur van speltherapie is doorgaans tussen de 5 en 25 spelsessies, afhankelijk van de problematiek.

De speltherapie start altijd met een intakegesprek en een spelobservatie van 3 of 4 spelsessies. Daarna worden samen met u de hulpvragen en doelen vastgesteld. Vervolgens vindt regelmatig een oudergesprek plaats om het therapieproces en de doelen te evalueren.

Spelobservatie

U kunt voor spelobservatie kiezen wanneer u meer zicht wilt hebben op de belevingswereld en hulpvraag van uw kind. Een spelobservatie omvat 3 tot 5 spelsessies en 2 oudergesprekken. Observatie in de klas is ook mogelijk. U ontvangt als ouder/verzorger concrete tips die aansluiten bij uw kwaliteiten en de hulpvraag van uw kind.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding bestaat uit 3 tot 5 gesprekken afhankelijk van uw vraag. Ouderbegeleiding wordt bij voorkeur gecombineerd met een spelobservatie om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van uw kind.

Bever maakt Vriendjes

De training ‘Bever maakt Vriendjes’ biedt kinderen in groep 1, 2 en 3 van de basisschool een uitnodigende therapeutische oefenwereld. Op een laagdrempelige manier kan uw kind oefenen met sociale vaardigheden en sociaal gedrag. Samen met andere kinderen en onder begeleiding van ervaren speltherapeuten gaat uw kind aan de slag met vaardigheden zoals: aankijken, luisteren, duidelijk praten, een vraag stellen, iets zeggen. Daarnaast wordt er geoefend met sociaal gedrag zoals: emoties herkennen, je eigen zelfvertrouwen vergroten, overleggen en samenwerken. De training bestaat uit 8 wekelijkse trainingssessies, wekelijkse nieuwsbrieven en intake- en evaluatiegesprekken met ouders/verzorgers en leerkrachten.
Bekijk de folder Bever maakt vriendjes.