Hoe werkt het?

Speltherapie

Als ouder/verzorger kun je je kind aanmelden voor speltherapie. Het kan ook zijn dat de school, huisarts of een andere behandelaar speltherapie voor je kind adviseert.

Na de aanmelding volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin wordt besproken of speltherapie en KleurenSpel aansluit bij jou en je kind. De duur van speltherapie is doorgaans tussen de 5 en 25 spelsessies, afhankelijk van de problematiek.

De speltherapie start altijd met een intakegesprek en een spelobservatie van 3 of 4 spelsessies. Daarna worden de hulpvragen en doelen vastgesteld. Vervolgens vindt regelmatig een oudergesprek plaats om het therapieproces en de doelen te evalueren.

Spelobservatie

Je kunt voor spelobservatie kiezen wanneer je meer zicht wilt hebben op de belevingswereld en hulpvraag van je kind. Een spelobservatie omvat 3 tot 5 spelsessies en 2 oudergesprekken. Observatie in de klas is ook mogelijk. Je ontvangt als ouder/verzorger concrete tips die aansluiten bij uw kwaliteiten en de hulpvraag van je kind.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding bestaat uit 3 tot 5 gesprekken afhankelijk van je vraag. Ouderbegeleiding wordt bij voorkeur gecombineerd met een spelobservatie om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van je kind.

Bever maakt Vriendjes

De training ‘Bever maakt Vriendjes’ biedt kinderen in groep 1, 2 en 3 van de basisschool een uitnodigende therapeutische oefenwereld. Op een laagdrempelige manier kan je kind oefenen met sociale vaardigheden en sociaal gedrag. Samen met andere kinderen en onder begeleiding van ervaren speltherapeuten gaat je kind aan de slag met vaardigheden zoals: aankijken, luisteren, duidelijk praten, een vraag stellen, iets zeggen. Daarnaast wordt er geoefend met sociaal gedrag zoals: emoties herkennen, je eigen zelfvertrouwen vergroten, overleggen en samenwerken. De training bestaat uit 8 wekelijkse trainingssessies, wekelijkse nieuwsbrieven en intake- en evaluatiegesprekken met ouders/verzorgers en leerkrachten.
Bekijk de folder Bever maakt vriendjes.