Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding start vanuit de ouder of verzorger

KleurenSpel ondersteunt jou als ouder of verzorger bij het vinden van oplossingen voor opvoedingssituaties die jij lastig vindt. In samenwerking met KleurenSpel versterkt en vergroot je je eigen kennis en vaardigheden.

De ouderbegeleiding bestaat uit 3 stappen:

  1. Het verhelderen van de vraag, het doel en de kwaliteiten van jou als ouder/verzorger
  2. Meer zicht krijgen op de belevingswereld van je kind
  3. Mogelijke oplossingen bedenken voor lastige opvoedingssituaties

Jij hebt als ouder/verzorger de vaardigheden in huis om je kind ‘goed genoeg’ op te voeden. Om helder te krijgen waar je tegen aan loopt, brengen we eerst gezamenlijk je vraag in kaart. Tevens bespreken we jouw kwaliteiten in de opvoeding van je kind. Vervolgens kijken we hoe jij jouw kwaliteiten kunt inzetten bij lastige opvoedingssituaties. Een speltherapeutische observatie geeft hierbij meer zicht op de belevingswereld van je kind.

Kijk voor voorbeeldvragen bij voor wie.