Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding start vanuit de ouder of verzorger

KleurenSpel ondersteunt u als ouder of verzorger bij het vinden van oplossingen voor opvoedingssituaties die u lastig vindt. In samenwerking met KleurenSpel versterkt en vergroot u uw eigen kennis en vaardigheden.

De ouderbegeleiding bestaat uit 3 stappen:

  1. Het verhelderen van de vraag, het doel en de kwaliteiten van u als ouder/verzorger
  2. Meer zicht krijgen op de belevingswereld van uw kind
  3. Mogelijke oplossingen bedenken voor lastige opvoedingssituaties

U als ouder/verzorger heeft de vaardigheden in huis om uw kind ‘goed genoeg’ op te voeden. Om helder te krijgen waar u tegen aan loopt, brengen we eerst gezamenlijk uw vraag in kaart. Tevens bespreken we uw kwaliteiten in de opvoeding van uw kind. Vervolgens kijken we hoe u uw kwaliteiten kunt inzetten bij lastige opvoedingssituaties. Een speltherapeutische observatie geeft hierbij meer zicht op de belevingswereld van uw kind.

Kijk voor voorbeeldvragen bij voor wie.