Privacy

De speltherapeut doe haar best om de privacy van cliënten te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

  • Zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens,
  • Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot cliëntgegevens.

Ouders/verzorgers geven door middel van een behandelovereenkomst toestemming voor het vastleggen van gegevens in een cliëntendossier (dit betreft zowel een papieren dossier in een afgesloten kast als een digitaal dossier beveiligd met wachtwoord).

Ouders/verzorgers geven door middel van dezelfde behandelovereenkomst toestemming voor het versturen van verslagen per email naar ouders/verzorgers zelf (de verslagen worden beveiligd met wachtwoord verstuurd).

De therapeut zal alleen met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers mondelinge en schriftelijke informatie uitwisselen met derden zoals de leerkracht, de huisarts of andere behandelaars. De therapeut kan met schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers video-opnames maken ten behoeve van de verslaglegging.

De therapeut kan collega’s raadplegen t.a.v. de behandeling. Hierbij zal zij geen naam, geboortedatum en/of beeldmateriaal gebruiken. Wanneer de therapeut behoefte heeft om hierbij wel de video-opnames te gebruiken, zal zij hiervoor schriftelijk de ouders/verzorgers om toestemming vragen.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt. Zie voor meer informatie de Privacy verklaring van KleurenSpel.

Cookie policy
De website van KleurenSpel maakt geen gebruik van tracking cookies. Enkel van noodzakelijke cookies. Je gedrag op de website wordt dus niet gevolgd.