Privacy

Ouders/verzorgers geven door middel van een behandelovereenkomst toestemming voor het vastleggen van gegevens in een clientendossier (dit betreft zowel een papieren dossier in een afgesloten kast als een digitaal dossier beveiligd met wachtwoord).

Ouders geven door middel van dezelfde behandelovereenkomst toestemming voor het versturen van verslagen per email naar ouders zelf (de verslagen worden beveiligd met wachtwoord verstuurd).

De therapeut zal alleen met schriftelijke toestemming van de ouders mondelinge en schriftelijke informatie uitwisselen met derden zoals de leerkracht, de huisarts of andere behandelaars. De therapeut kan met schriftelijke toestemming van ouders video-opnames maken ten behoeve van de verslaglegging.

De therapeut kan collega’s raadplegen t.a.v. de behandeling. Hierbij zal zij geen naam, geboortedatum en/of beeldmateriaal gebruiken. Wanneer de therapeut behoefte heeft om hierbij wel de video-opnames te gebruiken, zal zij hiervoor schriftelijk de ouders om toestemming vragen.

Zie ook de Privacy verklaring van KleurenSpel.