Speltherapie

Volwassenen praten over hun problemen, kinderen spelen.

Spelen is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, nieuwe dingen te leren en gebeurtenissen te verwerken. Kinderen kunnen al spelend op verhaal komen.

Het ‘doen alsof’ biedt kinderen veiligheid. Hierdoor kunnen ze in spel makkelijker vertellen over spannende of ingrijpende gebeurtenissen die hen bezighouden.

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij spel, creatieve middelen, therapeutische middelen en de therapeutische relatie ingezet worden om een (dreigende) stilstand in de ontwikkeling of het functioneren van een kind op te heffen.

Speltherapie start vanuit het kind. In speltherapie kunnen kinderen:

  • Spanningen ontladen
  • Ervaringen, gedachten en gevoelens uiten en verwerken
  • Nieuwe inzichten en ervaringen opdoen
  • Experimenteren met gedrag
  • Eigen oplossingen verzinnen voor problemen

Speltherapie helpt kinderen met traumatische ervaringen, verlieservaringen, emotionele problemen en/of sociale problemen. Bij voor wie leest u meer hierover.

De vertrouwensrelatie vormt de basis van de therapie. Als speltherapeut volg ik je kind in zijn/haar spel. Dit doe ik door mij in de belevingswereld van je kind te verplaatsen. Ik breng onder woorden wat er gebeurt in het spel en ik speel mee als je kind dit wil. Ik sluit aan bij de initiatieven van je kind en geef ondersteuning bij het uiten, verwerken en oplossen van problemen.

Therapeutische middelen die ik inzet zijn o.a. ‘Mijn boek over gevoelens’, coachingskaartjes en methodes als ‘Wat kun je doen als je veel piekert’, ‘Wat kun je doen als je snel boos bent’ en ‘Het volle hoofden boek’. Schilderen, tekenen of knutselen helpt bij het uiten en verwerken van ervaringen, gedachten en gevoelens.

Speltherapie in een groepje

KleurenSpel heeft samen met Speelkwartier een sociale vaardigheidstraining voor kleuters ontwikkeld: Bever maakt vriendjes. Voor meer informatie zie hoe werkt het of bekijk de folder Bever maakt Vriendjes