Voor wie?

Kinderen

Speltherapie helpt kinderen van 3 t/m 12 jaar bij:

  • Verlieservaringen: scheiding van ouders/verzorgers, verhuizing, overlijden van een dierbare, verlies van functies bij ziekte of beperking
  • Traumatische ervaringen: ziekenhuisopname, ongeluk, pesten, misbruik of mishandeling
  • Emotionele problemen: (faal)angst, vaak piekeren of zich zorgen maken, weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, hechtingsproblemen, problemen met het uiten of reguleren van emoties
  • Sociale problemen: moeite met het contact maken en samenspelen met leeftijdsgenootjes, gedragsproblemen in de omgang met volwassenen, moeite met het accepteren of aangeven van grenzen

Een kind kan problemen op verschillende manieren uiten. Sommige kinderen gaan piekeren, worden stilletjes, somber of angstig of zitten niet lekker in hun vel. Anderen vertonen juist agressie, driftbuien of pestgedrag. Ook kunnen lichamelijke klachten een uitingsvorm zijn, zoals slaap-, eet- of zindelijkheidsproblemen.

Speltherapie helpt bij bovenstaande ervaringen, problemen en klachten. Speltherapie werkt zowel bij kinderen in het regulier onderwijs als bij kinderen in het speciaal onderwijs. Voor meer informatie, zie speltherapie

Ouders / verzorgers

Als ouder of verzorger kun je een vraag hebben over de opvoeding van je kind, waarbij je graag advies zou willen. Of er kan sprake zijn van een vastgelopen opvoedingssituatie waarbij je graag handvatten wilt om zelf deze situatie te veranderen.

Voorbeeldvragen waarbij KleurenSpel kan ondersteunen:

  • Hoe kan ik mijn kind helpen bij het verwerken van het verlies van zijn klasgenoot?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind de grenzen die ik aangeef respecteert?
  • Hoe kan ik beter communiceren met mijn kind?
  • Mijn kind wordt gepest, hoe kan ik hem weerbaarder maken?
  • Wij gaan scheiden, hoe kunnen wij ons kind hierbij ondersteunen?
  • Mijn kinderen maken onderling veel ruzie, hoe kan ik dit veranderen?

KleurenSpel geeft geen pasklare antwoorden, maar sluit aan bij jouw specifieke behoeften en kwaliteiten. Bij ouderbegeleiding lees je hier meer over.