Tarieven & vergoeding

U kunt vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

KleurenSpel hanteert een tarief van € 75 per:

  • Intake gesprek
  • Spelobservatie sessie
  • Speltherapie sessie
  • Zandspel sessie
  • Oudergesprek

Telefonisch overleg, behandelplan en eindverslag zijn inbegrepen in het tarief.

De training Bever maakt Vriendjes kost in totaal € 375 en omvat 8 trainingsessies, wekelijkse nieuwsbrieven en intake- en evaluatiegesprekken met ouders en leerkrachten.

Vergoedingsmogelijkheden

KleurenSpel heeft geen contract met de gemeenten Utrecht West (Montfoort, Woerden, Oudewater, Ronde Venen). Alleen als het Jeugdteam Montfoort, Woerdenwijzer, Stadsteam Oudewater of Servicepunt De Ronde Venen zelf beslist dat speltherapie de best passende hulp is, kan ondersteuning van KleurenSpel via de gemeente vergoed worden. 

Indien u aanvullend verzekerd bent voor additieve of alternatieve zorg kunt u de kosten voor speltherapie of een gedeelte hiervan terugvragen bij uw zorgverzekeraar. In dit overzicht kunt u zien of uw zorgverzekeraar speltherapie vergoed.

Kosten voor kinder- en jeugdtherapie kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten voor zover niet vergoed door de zorgverzekeraar of andere instantie. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.